Klient pierwotnego rynku mieszkaniowego to klient kalkulujący

Cele dotyczące zakupu nieruchomości są najczęściej długoterminowe i wymagają od jednostki podjęcia określonych nastawionych na cel działań. Najwięcej osób planuje zakupić nieruchomość w ciągu roku. To pokazuje, że są to osoby skrupulatne, pracowite, oszczędne i gospodarne.

To osoby potrafiące w znamienity sposób przygotować się do zakupu nieruchomości. Potrafią odpowiednio zarządzać swoim czasem i zasobami. Klient pierwotnego rynku mieszkaniowego to klient kalkulujący.