Mieszkanie jest dobrem bardzo drogim. Mieszkanie jest dla dewelopera produktem, który on oferuje swoim klientom. Z drugiej strony jednak – nowe mieszkanie – to obietnica. Mieszkanie jest obietnicą na lepsze życie, nową jakość, inny wymiar komfortu, zasadniczą zmianę w dotychczasowym życiu człowieka.

Z tego względu firmy zajmujące się obrotem nieruchomości powinny zauważać znaczenie ich działań w obliczu pewnego rodzaju odpowiedzialności społecznej. Rynek pierwotny jest swoistego rodzaju głównym miejscem produkcji długoletnich produktów użyteczności publiczne.