Trochę wiedzy o mieszkaniach

Opierając się na faktach uzyskujemy informacje, że rynek nieruchomości był niezwykle skomplikowanym elementem handlowym transakcji bardzo często opierały się tylko na powiązaniach rodzinnych albo powiązaniach relacyjnych z bliskimi.

Ważne elementy zarobkowe upatrywano w pobieraniu czynszu za wynajmowanie danej nieruchomości czy przestrzeni określonego użytku w danej nieruchomości. Nieruchomości miały za zadanie zapewnić schronienie ludziom oraz zapewnić taką podstawową potrzebę jaką są potrzeby mieszkaniowe. Trudno mówić tutaj o myśleniu stricte inwestycyjnym czy też rozwojowym.